Đối tượng đình nã
Tổng số 84989 đối tượng trong 1700 trang
STT Họ tên đối tượng Tội danh Số đình nã Ngày đình nã Đơn vị ra QĐĐN
1 Đặng Văn Dũng   Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý 35 18/05/2019 Cơ quan CSĐT TP về ma tuý
CA tỉnh Quảng Ninh
2 Phạm Xuân Chiến   Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc 11 02/01/2019 Cơ quan CSĐT TP về ma tuý
CA tỉnh Quảng Ninh
3 Nguyễn Đức Hải   Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý 30 02/04/2019 Cơ quan CSĐT TP về ma tuý
CA tỉnh Quảng Ninh
4 Nguyễn Hiền Thu   Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý 19 29/01/2019 Cơ quan CSĐT TP về ma tuý
CA tỉnh Quảng Ninh
5 Giàng Sào Vần   Mua bán phụ nữ 2 30/01/2019 Cơ quan CSĐT
CA tỉnh Lào Cai
6 Nguyễn Văn Thụ   Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý 2 25/12/2017 CA huyện Lương Sơn
CA tỉnh Hoà Bình
7 Vũ Văn Thao   Huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản 4 08/01/2018 CA huyện Đồng Hỷ
CA tỉnh Thái Nguyên
8 Nguyễn Văn Lập   Đánh bạc 2 26/03/2018 Phòng Thi hành án hình sự
CA tỉnh Bắc Giang
9 Bùi Văn Tuấn   Huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản 1 01/04/2017 CA huyện Đại Từ
CA tỉnh Thái Nguyên
10 Nguyễn Tiến Thanh   Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác 12 30/03/2017 CA TP. Thanh Hóa
CA tỉnh Thanh Hoá
11 Chu Văn Cường   Đánh bạc 1 01/02/2019 CA huyện Lục Ngạn
CA tỉnh Bắc Giang
12 Lạc Văn Vinh   Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc 2 05/01/2018 Cơ quan CSĐT TP về TTXH
CA tỉnh Bắc Giang
13 Triệu Văn Dương   Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác 10 31/07/2019 CA huyện Hữu Lũng
CA tỉnh Lạng Sơn
14 Vũ Xuân Phương   Trộm cắp tài sản 2 14/01/2017 Phòng Cảnh sát TNTP
CA tỉnh Thái Nguyên
15 Trương Văn Màu   Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 3 31/01/2018 CA huyện Phước Long
CA tỉnh Bạc Liêu
16 Nguyễn Minh Hoàng   Trộm cắp tài sản 1 07/04/2017 Cơ quan CSĐT TP về TTXH
CA tỉnh Bạc Liêu
17 Phan Hùng Ni   Trộm cắp tài sản 1 16/03/2018 Cơ quan CSĐT TP về TTXH
CA tỉnh Bạc Liêu
18 Ngô Văn Vũ   Trộm cắp tài sản 2 16/03/2018 Cơ quan CSĐT TP về TTXH
CA tỉnh Bạc Liêu
19 Dương Văn Hậu   Trộm cắp tài sản 6 16/10/2018 Cơ quan CSĐT TP về TTXH
CA tỉnh Thái Bình
20 Phạm Đức Đạt   Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác 1 12/12/2016 Phòng Cảnh sát TNTP
21 Trần Văn Tám   Đánh bạc 6 10/06/2019 Phòng Cảnh sát TNTP
CA tỉnh Thái Nguyên
22 Nguyễn Văn Dẫn   Trộm cắp tài sản 10 08/06/2018 Phòng Cảnh sát TNTP
CA tỉnh Thái Nguyên
23 Hoàng Thị Bích Thảo   Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 31 19/04/2019 CA TP Cẩm Phả
CA tỉnh Quảng Ninh
24 Nguyễn Thị Mai Hoan   Mua bán trái phép chất ma tuý 29 21/03/2019 Cơ quan CSĐT TP về ma tuý
CA tỉnh Quảng Ninh
25 Dương Quang Hạt   194 15 14/06/2017 Phòng Cảnh sát TNTP
CA tỉnh Thái Nguyên
26 Phan Thị Hằng   Đánh bạc 2 08/01/2018 CA Đông Hải
CA tỉnh Bạc Liêu
27 Trương Thị Bích Hạnh Em   Trộm cắp tài sản 4 01/07/2019 CA huyện Lấp Vò
CA tỉnh Đồng Tháp
28 Lê Văn Khang   Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác 2 24/06/2019 CA huyện Ea H leo
CA tỉnh Đắk Lắc
29 Nguyễn Thanh Tùng   Mua bán trái phép chất ma tuý 19 19/10/2019 CA TP Cẩm Phả
CA tỉnh Quảng Ninh
30 Lê Thị Hiền   Đánh bạc 4 18/02/2019 CA huyện Định Hóa
CA tỉnh Thái Nguyên
31 Lê Trọng Thành   Đánh bạc 29 16/08/2019 CA TP. Thanh Hóa
CA tỉnh Thanh Hoá
32 Nguyễn Xung Xướng   Trộm cắp tài sản 6 13/06/2019 Cơ quan CSĐT TP về TTXH
CA tỉnh Bạc Liêu
33 Nguyễn Minh Đương   Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác 4 04/01/2019 CA TP Bạc Liêu
CA tỉnh Bạc Liêu
34 Vi Văn Hái   Cướp giật tài sản 9 10/02/2019 CA TP Cẩm Phả
CA tỉnh Quảng Ninh
35 Vũ Thị Diễm Hằng   Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý 10 09/05/2016 Cơ quan thi hành án hình sự
CA TP. Hải Phòng
36 Nguyễn Văn Vượng   Đánh bạc 10 11/10/2016 CA quận Hồng Bàng
CA TP. Hải Phòng
37 Bùi Huy Thông   Cướp tài sản 07 27/01/2016 CA quận Kiến An
CA TP. Hải Phòng
38 Phạm Văn Hiệp   Cướp tài sản TB 23/06/2016 CA quận Kiến An
CA TP. Hải Phòng
39 Nguyễn Văn Long   Trộm cắp tài sản 16 24/06/2016 CA huyện Thuỷ Nguyên
CA TP. Hải Phòng
40 Bùi Hồng Sơn   Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác 07 31/03/2018 CA quận Hồng Bàng
CA TP. Hải Phòng
41 Nguyễn Văn Huy   Đánh bạc 132 07/03/2016 Phòng Thi hành án hình sự
CA tỉnh Thái Nguyên
42 Nguyễn Anh Tuấn   Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý 09 04/02/2016 CA TP. Thái Nguyên
CA tỉnh Thái Nguyên
43 Trạc Đức Mạnh   Trộm cắp tài sản + Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 12 15/04/2016 CA huyện Đồng Hỷ
CA tỉnh Thái Nguyên
44 Bùi Xuân Thảnh   Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác 01 04/02/2016 CA huyện Tiên Lãng
CA TP. Hải Phòng
45 Nguyễn Thị Nga   Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 03 27/05/2016 CA huyện Hậu Lộc
CA tỉnh Thanh Hoá
46 Nguyễn Anh Đức   Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ 01 23/11/2015 CA huyện Mường Lát
CA tỉnh Thanh Hoá
47 Nguyễn Văn Ba   Trộm cắp tài sản 10 13/02/2017 CA quận Ngô Quyền
CA TP. Hải Phòng
48 Ninh Xuân Tân   Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác 16 10/05/2016 CA TP. Thanh Hóa
CA tỉnh Thanh Hoá
49 Lê Thị Hường   Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý 23 20/09/2016 Cơ quan thi hành án hình sự
CA TP. Hải Phòng
Tổng số 84989 đối tượng trong 1700 trang
Page 1 of 1700 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 280 570 850 1130 1420 > >>