Chi tiết thông tin truy nã
Execution Timeout Expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding.
ảnh đối tượng truy nã
Nguyễn Tuấn Thành
(Cướp tài sản )
Thông tin chung
Họ và tên Nguyễn Tuấn Thành Tên khác
Giới tính Nam Năm sinh 1980
Nơi sinh Vũng Liêm, Vình Long    
Hộ khẩu thường trú ấp Phú Điền, Xã Hiếu Thuận, Vũng Liêm, Vĩnh Long  
Nơi đăng ký tạm trú ấp Phú Điền, Xã Hiếu Thuận, Vũng Liêm, Vĩnh Long    
Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh
Họ tên bố Nguyễn Văn Phải Họ tên mẹ Lê Thị Bé
Đặc điểm nhận dạng
Chiều cao 1m Màu da
Mái tóc Lông mày
Đặc điểm mũi Đặc điểm tai
Đặc điểm mắt
Đặc điểm khác
Can tội
Tội danh Cướp tài sản    
Hệ loại tội danh Hình sự Phạm vi truy nã Toàn quốc
Loại truy nã Đặc biệt    
Quyết định truy nã Số 07 ngày 31/08/2017    
Đơn vị ra quyết định CA huyện Tuy Phong, CA tỉnh Bình Thuận    
Khi phát hiện báo cho
Báo cho đơn vị Công an huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận
Số điện thoại    
Cùng tội danh